ความสำคัญของการมีสติที่มีต่อการเชื่อการแชรข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์์

ทุกวันนี้ปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์ในการบริโภคข้อมูลข่าวสารมากจนเกินไปก็คือ การปักใจเชื่อและแชร์ข้อมูลที่ได้อ่านบนสื่อสังคมออนไลน์ต่อโดยไม่คิดถึงผลเสียที่จะตามมา งานวิจัยนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของ “ การมีสติ ” ซึ่งถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการกำกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการบริโภคและการแชร์ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์

click เพื่อเข้าสู่หน้าบทความวิจัย
   

 

 

 

ปัจจัยในองค์กรที่กระตุ้นการเล่น Social media ในระหว่างงาน

ในปัจจุบัน การใช้ social media ของคนไทยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะการใช้ในเวลาส่วนตัวเพียงอย่างเดียว แต่คนไทยส่วนใหญ่มักจะใช้ social media ในระหว่างเวลาทำงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นการทำความ เข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่อาจอธิบายการใช้ social mediaในระหว่างเวลางานจึงมีความสำคัญในการช่วยให้องค์กรทราบถึงต้นตอของพฤติกรรมนี้ตลอดจนผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับงาน

click เพื่อเข้าสู่หน้าบทความวิจัย
   

 

 

 

ความสำคัญของการมีสติในการเล่น Social Media

งานวิจัยนี้เน้นศึกษาถึงลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ social media ว่าลักษณะเฉพาะตัวนี้จะส่งผลให้การใช้ social media ของคนๆนั้นก่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษกับตนอย่างไร ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่ผู้เขียนให้ความสนใจในที่นี้คือความสามารถในการมี “สติ” รู้เนื้อรู้ตัวในสิ่งที่กำลังทำอยู่

 

click เพื่อเข้าสู่หน้าบทความวิจัย

   

 

 

 

ผลกระทบจากการเสพติด Social media

ปัญหาการเสพติด social media นี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมกำลังเป็นห่วงเป็นอย่างมาก งานวิจัยนี้จึงเน้นศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการ “เสพติด social media” ซึ่งนอกจากจะทำให้คนนี้ไม่สามารถตั้งสติจดจ่อในการงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังอาจกระทบถึงศักยภาพในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอีกด้วย

 

click เพื่อเข้าสู่หน้าบทความวิจัย

 

     
  งานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์จากการฝึกสมาธิ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาข้อพิสูจน์ทางสถิติเกี่ยวกับประโยชน์จากการฝึกสมาธิในรูปแบบการเจริญสติปัฏฐาน ทั้งในด้านสุขภาพจิตทั่วไป ตลอดจนประโยชน์ในด้านที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ผลจากงานวิจัยที่ได้สอดคล้องกับคำสอนเกี่ยวกับการฝึกสมาธิที่ว่า "การฝึกสมาธิจะช่วยทำให้ใจสงบ เมื่อใจสงบเราก็จะเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหา" ได้อย่างลงตัว

 

click เพื่อเข้าสู่หน้าบทความวิจัย

 

 

 

 

Copyright © 2014
All rights reserved.